Fläktar med vattenspridning

Två st fläktar med vattenspridning

Kapacitet: 500 m3/min, vattendosering: 500 l/min

Motor: 5,5 kW