Förråd till farmartank

Stöldskydd och förråd till exempelvis farmartankar.
Vi har använt den till att lagra 2 st 3 kubik farmartankar inuti.
Ingen risk för läckage till marken och mycket svårt för någon att obemärkt att ta sig in i denna behållare.
Locket lyfts av med hjullastare eller liknande.
Längd 10 m, bredd 2,5 m och godstjocklek är 10 mm.