FL Smidth 150 ton per timma

Robust mindre hammarkvarn med unik konstruktion.

Krossen är konstruerad så att materialet som ska krossas matas in i toppen och faller ner i en korg med revben. Krossen är utrustad med dubbla rotorer och hammarna slår på materialet genom revbenen. Först när materialet är tillräckligt litet faller det igenom revbenen och krossas ytterligare innan materialet passerar igenom roster stavarna i botten av krossen.

Passar för krossning av mineraler av typ kalksten, marmor, sandsten, kvartsit, dolomit, glimmer, kopparkis, kalcit, talk, gips.

Till krossen finns omfattande reservdelslager, slagor, rosterstavar, korgrevben m m.

Främst är krossens överdel med inmatning och bakom är kross underdel med korg.

Rostens stavar syns i botten av krossen.                                                                Krosskorgen sedd uppifrån, man ser hur slagorna går igenom revbenen.

Närbild på slagor.                                                                                                  Rosterkrog sedd uppifrån.