Slaggkross

Kross med extremt stora slagor.

Frisvängande men kan förses med roster.

Reserv-rotor 1 m bred samt reservslagor