Valskross SIM 2500

Långsamtgående valskross/rivare OC 2500 med hydrauldriven påtryckare.
Fraktionsstorleken  50 mm och uppåt, vilken kan varieras steglöst under drift.
Inmatningsöppning 2400 mm.
250 kW elmotor.
Reservdelar.