Ekfat

Runda och ovala ekfat på benställning.

Lämpliga för inredningsändamål.