Flishugg Sjölin

Mindre hugg för trä, hårdplast etc.

Motorstyrka: 37 kW.

Inmatningsöppning 30×20 cm.