Storflishugg Bruks

Flishugg Bruks 1701

Denna flishugg är en special maskin för att tillverka stora flisbitar till grillkolstillverkning eller flis att använda som reduktionsmaterial under produktion av ferrolegeringar. Flisen ersätter då koks i processen. Storleken på flisen kan justeras mellan 50 -150 mm längd. Justeringen sker genom att flytta huggskivan upp eller ner.

Anläggningen är monterad på ett 12 m stålflak för att underlätta transport. Till anläggningen kan även sorteringsanläggning för slipers användas. Även separatlastare Long John är tillverkad till anläggningen.