Långtsamgående Malinkross med tre skruvar

Lämplig grundutrustning för uppförande av anläggning för återvinning av olika typer av material såsom papper – plast – glas – tyg – trä med mera.

Stor inmatningsöppning ger effektiv sönderdelning av större styckesstorlekar.

Anläggningen har använts kort tid och är i mycket gott skick.

• Intagsöppning 1,5 m x 1,5 m

• Sönderdelar ned till önskad fraktion genom val av rosteröppning.

• Hydrauldrift med tre separata pumpar.

• Elbehov ca 400 Amp.