Ysta sopvals

Ysta sopvals, Stora BM-fästet, Bredd 265 cm.