Fransson-rivare

Modell Typ TRA 50. Tillverkningsnummer 2108 1979.

Med inmatningsband, utmatningsskruv och elanläggning.