Skopa och blad i ett hydrauliskt manöver

Skopa och blad i ett hydrauliskt manöver