Knivkvarn

Finsönderdelningskvarn med knivar och rosterplåt.

För sönderdelning av plastmaterial etc