Papperskross, komplett anläggning

Finsönderdelningsanläggning.

Komplett anläggning för finsönderdelning av olika typer av lättare material såsom papper – trä – hampa – halm med mera.

Höghastighetskvarn med utbytbara rosterplåtar med materialutsug till cyklon.

Silo med skruv för inblandning av tillsatser. Matarband med matarrulle för inmatning av material. Komplett med elsystem.