Industrifastighet i Hova

Fastigheten Storkila 1:43 Gullspångs kommun omfattande tomt med ett markområde av 76.230 m2 med till största delen asfalterad yta är till salu.

Ev kan området utökas till 150.000 – 175.000 m3. Industriområde passande som terminalanläggning.

(hela området på kartan)

Elmatning till området 2MW till egna transformatorer.

På området finns diverse byggnader om ca 4.000 – 5.000 m2.

Fastigheten är belägen i nära anslutning till riksväg E20.

Vi har även en fastighet i Grums till salu.