Elektromagneter

Specifikationer magneterna på bilden uppifrån och ner:

IFE, Österrike – MEQ 900 N

Steinert, Tyskland –

IFE, Österrike – MEQ 1200T