Förvaringsficka med utmatningsskruv

Förvaringsficka, rymd 40 m3 med utmatningsskruv över hela längden, ca 6 m. Skruvdiameter ca 50 cm.

Lämplig som förvaring av material, ex flis till eldningsanläggning.