Värmeväxlare 5 MW

Värmeväxlare och fläkt i rostfri plåt.

Har använts för att utvinna 5MW varmvatten från hetluft.

Kan även användas som varmluftsbatteri om man har tillgång till varmvatten.

Fem rörbatterier och anslutningar.