Hammarkross Hazemag UNIVERSA 2030 Peabody Holmes –snabbgående rivare

Avfallshantering

Avfall är svårt material, det har en sammansättningen som ändrar form dag till dag, från plats till plats. Ekonomisk bearbetning av de olika typer som finns i hushålls-, bulk-, handels- och industriavfall beror mycket på vilken process som används. Det första steget till god bearbetning är effektiv fragmentering.

Avfallsmaskiner är vanligtvis konstruerade för att bearbeta en genomsnittlig typ av avfall, och sönderdelningstekniken är alltid en kompromiss i viss utsträckning för att tillgodose så många avfallstyper som möjligt. Detta är en speciell egenskap hos utrustning som behandlar hushålls- och bulkavfall samtidigt.

Design

UNIVERSA 2030 kraftiga, fodrade hus kan öppnas hydrauliskt, vilket gör maskinen lättillgängliga för snabb service. UNIVERSA: s inlopp är utformat för att förhindra blockering, även när den största tillåtna mängden bulkavfall kommer in i maskinen.

Rotorn, maskinens hjärta går i självjusterande rullager. Rotorn är en svetsad konstruktion och är dynamiskt balanserad och utrustad med två rader av tandade rivtänder, hållna i slitsar runt rotorns periferi antingen hydrauliskt eller med snabbfrigörande klämaggregat.

Utrustning monterad runt rotorn innefattar ett fjäderbelastat tandförkläde, en fragmenteringsväg och en rist. Risten är i två delar, monterad lös i en vagn. Strimlingsvägen kan också fungera som en rist. Förkläde, fragmenteringsväg och rist drivs hydrauliskt till arbetsläge.

För att skydda UNIVERSA från skador som orsakats av fasta objekt i soporna, är inloppshuvan försedd med ett utkast. Dessa delar kastas upp av rotorn och når utloppsrännan. En gardin är anordnad på den högsta punkten i banan för att förhindra att lättare, strimlade material sprutas ut från maskinen.

Driftsmetod

För att grovsönderdela bulk-, industri-, hushållsavfalls- eller byggnadsbrott etc, till cirka 400 mm, är användning av slagförklädet ensamt tillräckligt. Strimlingsväg och rist förblir indragen.

Avfall kan strimlas till 200 mm genom att använda förkläde och strimlingsväg. I detta fall förblir gallret tillbaka.

Alla tre beslag används för att finjustera husavfall, eller de lättare typerna av bulkavfall inklusive madrasser, mattor, förpackningsmaterial och bildäck.

Begagnad krossanläggning. 1980.
Rotorkross med fasta rivverktyg.
Rotorvikt ca 25 ton. 480 varv/min. Fasta stål.
Rotorlängd: 3000 mm.
Rotorbredd: 2000 mm.
Total vikt för krossenheten ca 100 ton.

Ställbart hydrauliskt rostersystem för reglering av storleksfraktion till 10-40 cm.
Eldrift 500 kW motor. Komplett med elmotor och startapparat.
Körd endast ca 1000 timmar.
Anläggningen är demonterad och lätt att flytta till ny uppställningsplats.

Kompletterande utrustning finns, exempelvis lamellband.