Pelletsfabrik i Grums.

PDF på svenska med bilder och beskrivningar

PDF in english with pictures and informations

Denna pelletsfabrik är belägen i Segmon, 8 km från Grums i Kyrbyns industriområde nära norska gränsen och började uppföras under 2001.
Industriområdet består av lokaler från en f.d. massafabrik som revs på 1970-talet.
V-Pellets använder fyra stycken fastigheter till sin verksamhet.

Fabriken som är en nyuppförd byggnad på ca 4.000 kvm och som inrymmer själva pelletsfabriken på ca 500 kvm, råvarulager och färdigvarulager på ca 2.500 kvm och ”packeriet” där man packar små och stora säckar.

Lager som är en äldre träbyggnad där lagring och direktförsäljning av pellets i småsäck och storsäck sker.

Verkstad som innehåller personal­-utrymmen, verkstad och lagerlokaler.

Kontoret som innehåller platschefens kontor samt lokal för ytterligare administrativ personal och en större lokal som är tänkt som visningsrum för pellets­brännare och dylik sido­försäljning.

Torktrumman eldas med en ­pulverbrännare som startas upp med eldningsolja men som efter uppvärmningsfasen till 100% körs på träpulver. Den roterande torktrumman är 10 m lång och innehåller vinklingsbara med­bringare för att justera genomlopps­hastigheten i trumman. Torktemperaturen i ugnen är cirka 350 grader. Torkens kapacitet är 5 ton vattenavdunstning per timme.
Efter torkningen så går materialet via cyklon till en hammarkvarn med 2 mm sållplåtar. Här slutfraktioneras materialet innan det går till pelletspressarna.
I anläggningen finns 3 st pelletspressar av fabrikat CPM. Två pelletspressar är på 3 ton/h per st samt en mindre på 1 ton/h. En av de större pressarna är ny och installerades under hösten 2003.

Vi har även en fastighet i Hova till salu.