Transport/Plockband plant

Ca 18 m långt, ca 1,80 meter brett