Sorteringsanläggning för slipers

Sorteringsanläggning för slipers:

Inmatningsbord
med 3 kedjor 8 meter långt.
Hydrauldriven frammatning med stegmatare direkt på axeln.
Lastkapacitet på bord 15.000 KG = ca 300 st slipers.

Enstocksordnarelevator
Elevator med 6 kedjor, ca 700 mm kedjeavstånd.
Specialmedbringare på elevatorn matar upp slipers styckvis till enstycksmataren.
Hydrauldrift med tappväxel med hydraulmotor.

Enstycksmatare
Enstycksmatare med 6 st matarskivor direkt efter elevator.
Matarskivorna är gjorda så att de endast kan mata slipers enstycksvis oavsett vilken sida på slipers som ligger an mot enstycksmataren.
Enstycksmataren är driven av hydraulcylinder.

Passar ihop med Storflishugg Bruks och Separatlastare Long John