Historien bakom brännaren.

Biocomb brännaren utvecklades av statliga Vattenfall AB i Malmö under 1970-talet som en reaktion på dåtida energikrisen. Projektet övertogs sedan av två anställda som utvecklat projektet, bland annat Bengt L Hansson.

Bolaget Esefco AB/Biocomb AB bildades och marknadsföring påbörjades av brännaren.

Kinneflis AB köpte till sin pågående anläggning i Hällekis en Biocomb-brännare med effekten 5 MW, vilken blev den största brännaren som levererades. Övriga leveranser av Biocomb-brännare var bland annat till svenska försvarmakten anläggningar i Arvidsjaur och Vidsel och Bionova Sweden AB.

På export känner vi till att brännare leverades skedde till Spanien där Biocomb-brännaren under flera års tid eldade olivkärnor och England där restprodukter från kaffetillverkning förbrändes samt Byker Reclamation plant, Newcastle upon Tune.

För expansion av försäljningen av Biocomb-brännaren överläts produkten till bolag ägt av Sten Mörstedt.

Då den stora satsningen på att reducera oljeanvändningen i Sverige avbröts 1987 upphörde även de flesta satsningar på produkter som utvecklats under perioden och däribland även Biocomb-brännaren i Sverige.

Då Biocomb-brännarens konstruktion var helt annorlunda än de flesta andra system och var avsedd för att förbränna olika typer av bränsleprodukter och var möjlig att lätt tillverka i loka effektklasser tilldrog sig denna brännar-typ stort intresse vid denna tidpunkt.

Då nu åter en övergång till alternativa råvaror är aktuell i alla länder ur miljö-synpunkt och avveckling av fossila bränslen är aktuell kan denna brännar-typ eventuellt vara aktuell att återuppta som ett alternativ till att bidraga till att förverkliga detta.

En lämplig aktör för att ombesörja detta kan vara ett energiföretag eller mekanisk industri som efter genomgång – utprovning- mätning etc kan saluföra brännaren i hela världen.